ייעוץ והכוונה באמצעות קלפי הטארוט

קלפי הטארוט נחלקים לחבילה של שבעים ושמונה קלפים, עשרים ושניים קלפים של ארקנה וחמישים ושישה קלפים של ארקנה משנית. חלוקה נוספת היא לפי ארבעת היסודות: יסוד המים – סדרת גביעים, יסוד האש – סדרת המטות, יסוד האדמה – סדרת המטבעות, ויסוד האוויר – סדרת החרבות.

האוויר והאש הם היסודות הזכריים – מה שמאופיין על ידי יסוד המוט זה יסוד האש ומה שמאופיין על ידי יסוד האוויר זה החרב. לעומתם, המים והאדמה הם היסודות הנקביים – מה שמאופיין על ידי יסוד המים זה הגביע, מה שמאופיין על ידי יסוד האדמה – זה המטבע העגול.

ארבעת האסים הם אלו אשר מייצגים את הפוטנציאל של כל יסוד:

המוט והחרב פונים כלפי מעלה ומסמלים את האקטיביות הזכרית, הפעולה שנראה היא הושטת יד כלפי חוץ, לעומתם הגיע והמטבע מושטים על גב היד ובכך מבטאים פעולה ענוגה יותר.

ארבעת היסודות מסמלים חלקים שונים בחלקים של האדם ומסמלים אירועים שונים, כדלקמן:

האוויר – סדרת החרבות מראה על עולם השכל של השואל, דרכי פעולה חשיבה, מחשבות. החרבות מצביעות על מחשבות שמלוות את השואל.

האדמה – המטבעות מציעות על המשאבים הפיזיים בידי השואל: כלכלה, גוף פיזי ומראה חיצוני, מעמד חברתי.

האש – המטות מראות על דרך הביטוי של השואל – יחסים עם הסביבה וכושר ביטוי עצמי.

המים – הגביעים מראים על עולם הרגש של השואל ויחסו אליו.