ייעוץ נשי

גם בעידן המודרני אנו עדים לתופעה שנשים מגדלות כמעט באופן בלעדי את ילדיהן, לאב יש כוח חברתי שונה מאשר יש לאם, הפסיכולוגיה מתארת את המאפיינים של הפסיכולוגיה הגברית שהם ההתפתחות האנושית הרצויה. ואילו המאפיינים של הפסיכולוגיה הנשית נתפסו כפחות רצויים מחינה התפתחותית ואנושית.

הפסיכולוגיה עוסקת במתן מקום מרכזי לנפרדות – רוב הפסיכולוגיות עוסקות בבניית הנפרדות העצמי – בתוך המבנה הזה נשים נתפסות כנחותות, כיוון שההתפתחות הזהות הנשית מתרחשת בהקשר של יחסים עם האימהות שלהן.

לתפיסות התיאורטיות על תפיסות האישיות יש השלכות על ייעוץ נשי. כל זמן שהפסיכולוגיה נשענת על המודלים הגבריים של ההתפתחות האנושית, נשים לא תוכלנה לקבל טיפול כיאות אשר מתאים לצרכים שלהן.

פותחו צורות חדשות של ייעוץ נשי בתגובה של נשים לטיפול מסורתי. קיימים מודלים חדשניים לטיפול נשים, אשר הם מתבססים על תובנות תיאורטיות בנוגע להתפתחות הזהות הנשית, ועל ההבנות הפרקטיות ביחס למשמעות הנשים.

הטיפול בנשים מהווה למעשה מרחב מעבר, הוא מאפשר להתנתק מן המציאות והשגרה הבנאלית – מציאות שבתוכה נשים חיות כזרות לעצמן. בתוך מרחב מעבר נשים יכולות למצוא מחדש את השפה הנשית ולהתחבר לעצמן מחדש.

המודל של יחסים שמבוסס על מאפייני התפתחות הזהות הנשית מאמין כי המוטיבציה של נשים איננה אינדיבידואציה – אלא יצירת תחושה של קשר. במערכת יחסים בריאה אשר מעודדת צמיחה עצמית, הנשים יפתחו תחושה של העצמה וכן הדדיות.